Co je Infobanka ČTK?

Soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských archivů, dokumentačních databází a textů českých novin.

Zpravodajství

Denně 500 zpráv
o aktuálním dění

Události

Očekávané události
a výročí

Multimédia

600 fotek denně,
videa, audia, grafy

Infobanka je placenou službou ČTK. K přístupu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Prosíme, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Další služby

E-mail servis

Výběry zpráv na přání klienta
Více informací

Databáze výročí

Výročí událostí, data osobností
Více informací

Personalizované SMS

Stručné zprávy podle vašeho výběru
Více informací

NewsSelect

Zpravodajské výběry
do mobilů a tabletů
Více informací

Očekávané události

Co se chystá dnes, zítra, za rok
Více informací

Nápověda

Návody, informace

Jak používat Infobanku, instruktážní videa, popisy funkcí
Více informací